Thăm dò ý kiến

Bạn chọn phương thức nào khi xây dựng nhà?

Bạn chọn phương thức nào khi xây dựng nhà?

Giao khoán trọn gói " Chìa khóa trao tay "
49.5% (102 phiếu)
Phương thức khác
35.4% (73 phiếu)
Giao khoán nhân công và tự mua vật liệu
15% (31 phiếu)
Tổng số phiếu: 206