Hỗ trợ

Tải báo giá


1.   Tải báo giá các phương thức xây dựng:
    -   Báo giá phương thức "Chìa khoá trao tay" - tải file tại đây
     -   Báo giá phương thức phần thô - tải file  tại đây
    -   Báo giá phương thức phần thô, trát, ốp lát - tải file tại đây
    -   Báo giá phương thức phần hoàn thiện - tải file tại đây
    -   Báo giá phương thức nhân công thợ nề - tải file tại đây
    -   Báo giá phương thức nhân công nhân công 4 hạng mục chính - tải file tại đây
     -   Báo giá phương thức cải tạo, sửa chữa - tải file tại đây
    -   Báo giá phương thức ép cọc bê tông - tải file tại đây
    -   Báo giá phương thức giải phóng mặt bằng - tải file tại đây
    -   Báo giá các phương thức khác - tải file tại đây
    -   Báo giá phương thức lập dự toán các công trình nhà ở - tải file tại đây

2.   Tải báo giá sàn gỗ công nghiệp
    -   Báo giá sàn gỗ Aurotex - tải file tại đây
     -   Báo giá sàn gỗ Sennorwell - tải file tại đây

3.   Tải báo giá thiết kế kiến trúc
    -   Báo giá các gói thiết kế kiến trúc, công trình - tải file tại đây
    -   Báo giá các hạng mục khác của Công ty tư vấn kiến trúc Phong Cách Việt - tải file tại đây